Mit keres?

Csak Ma vásálás

Csak Ma! vásárlási feltételek:

1. A Szabályzatról

1.1. Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat; vagy Szerződés) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás a www.agropiac.hu üzemeltetője Szabó László (1094. Budapest, Viola utca 16-18) mint Üzemeltető, mint a www.agropiac.hu URL alatt elérhető weboldal, közösen mint a Szolgáltatás Üzemeltetője és a Szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó) között, melynek betartása mind három fél kötelessége. A Szolgáltatásra történő regisztráció feltétele a Szabályzat ismerete és elfogadása. A Szolgáltatás nem regisztrált Felhasználók/Vásárlók általi használata a jelen Szabályzat elfogadásának minősül. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

 1.2. A Szabályzat legfrissebb változata a Szolgáltatás Csak Ma menüpontjában elhelyezett Vásárlási Feltételek linkre kattintva érhető el. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására. A Felhasználó felelőssége, hogy a Szabályzat változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti.

1.3. A Szabályzat egyes fejezetcímei csak a könnyebb és áttekinthetőbb eligazodás célját szolgálják.

1.4. A Csak Ma menüpont alatt vásárolt termékekért, a fizetésért, a szállításért a terméket forgalmazott cég vállal felelősséget. Üzemeltető közvetítő szerepet tölt be Felhasználó és a terméket forgalomba hozó cég között. A termékért Üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal.

 

2. A Szolgáltatás használatának feltételei és regisztráció

2.1 A www.agropiac.hu honlap olyan honlap melynek a Csak Ma menüpontja alatt egy webshop üzemel, amely abban különbözik más webshopoktól, hogy naponta egy terméket kínál eladásra. A honlap a naponta eladásra kínált termékek bemutatására a termékekre vonatkozó információk, készletadatok rögzítésére ad lehetőséget.

A weboldalon használt fogalmak, ill. azok definíciói:

akciós ár - A termék vagy szolgáltatás bruttó végfelhasználói ára.

hátralévő idő - Az adott naptári napból hátralévő idő. (óra, perc, másodperc)

készlet - Az adott termékből vagy szolgáltatásból adott pillanatban rendelkezésre álló mennyiség.

eredeti ár - A termék piacra kerülésekor ajánlott fogyasztói ára (kizárólagos forgalmazás esetén), vagy az Interneten az akció idején megtalálható legmagasabb fogyasztói ára. Szolgáltatások esetén a szolgáltatás tarifaára(listaár).

2.2. A Felhasználók részére az Üzemeltető az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:

(1) a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható;

(2) a Szolgáltatás keretein belül elérhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható vagy használható fel az Üzemeltető vagy az érintett Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Szolgáltatás keretein kívül;

(3) tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Szolgáltatás működtetését;

(4) tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.

2.3 A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás nem regisztrált vagy regisztrált felhasználója lehet, aki elfogadja és betartja a jelen Szabályzatot, a jogszabályokat. 

2.4 A regisztráció során a Felhasználónak jelszót és e-mail címet kell megadnia. Az egyes e-mail címekhez tartozó jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja. Amennyiben a Felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó köteles a változásokat az adatbázisban rögzíteni. Erre a belépést követően az adatmódosítás menüpontban van lehetőség.

Amennyiben Felhasználó az adataiban - így különösen a szállítás címben - bekövetkezett változásokat az adatbázisban nem vezeti át az abból adódóan őt ért károkért, késedelmes szállításért egyéb ezen mulasztással összefüggő hátrányos jogkövetkezményekért Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli, a meghiúsult kiszállítás költsége Felhasználót terheli. 

Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a Fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. 

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy Fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy Fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

2.5 A regisztráció folyamata: a vásárlás végén vagy a regisztráció linkre kattintva a felugró mező egyes sorainak valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően a Felhasználó e-mail címére a Szolgáltató által elküldött link útján aktiválhatja regisztrációját.

2.6 Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás regisztrált Felhasználóinak, amennyiben azt a Felhasználó igényli, a Szolgáltatással kapcsolatos változásokról (nyereményjátékok, új kategóriák indulása, jelentős változások a Szolgáltatásban) Hírlevelet küldjön.

2.7 Felhasználó kérheti Fiókjának megszüntetését. Ezt a felhasználói nevének és a regisztráció során megadott e-mail címének megadásával, az szabolaszlo@agropiac.hu e-mail címre küldött levélben teheti meg.

 

3. Az árurendelés menete

A weboldalon történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével!

3.1. Termék kiválasztása 

A termék kiválasztásához nem szükséges érvényes regisztrációval rendelkeznie. 

A termék kiválasztása a termék adatlapon (ahol képek és információk találhatóak meg a termékről) elhelyezett VÁSÁRLÁS gombra  kattintással történik meg. Vásárlás megkezdésére akkor van lehetőség, ha raktárkészlet nem ürült ki az adott napi termékből. A raktárkészlet alakulását folyamatosan nyomon követheti az oldalon. 

3.2. Vásárlói adatlap kitöltése
Személyes és szállítási adatok megadása: Itt történik meg a vásárláshoz nélkülözhetetlen adatok megadása, ill. a termékből megvásárolni kívánt mennyiség kiválasztása is. Bizonyos termékek esetén ez a darabszám limitálva van. Külföldre szóló szállítási, rendelést nem áll módunkban felvenni és elfogadni!

A Felhasználó adatait bizalmas kezelése mellett Üzemeltető továbbítja a terméket forgalomba hozó cég számára.

A terméket forgalomba hozó cég felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval az előtte megadott adatok alapján.

Fizetés: A fizetés menetét minden esetben az aktuális terméket forgalomba hozó cég végzi.

3.3. Vásárlás

A www.agropiac.hu weboldalon kiválasztott termék az oldalon keresztül megrendelésre kerül. A fizetési módot az aktuális terméket forgalomba hozó cégnél választható ki. Ha nincs megjelölve forgalmazó cég, akkor agropiac.hu oldalon keresztül az alábbi fizetési módok lehetségesek:

Előre utalás:

Kedvezményezett neve: Szabó László
Bank: K&H bank
Bankszámlaszám: 10402946 - 83515657 - 48501006
Megjegyzésbe feltétlenül szerepelnie kell az e-mailben kapott kódnak!

Postai Utánvét:

400 Ft többletköltség

Felhasználó adatainak megadása után visszaigazoló e-mail érkezik felhasználó e-mail fiókjába.

Az ott található visszaigazoló linkre kattintással véglegesíti a termék lefoglalását.

Ezután a terméket forgalomba helyező cég felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval. Terméket forgalomba helyező cég végzi a számla rendezését, és a szállítást. 

A foglalást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló a szállítási adatokat tartalmazó mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából, illetve a hibásan, hamisan megadott adatokból eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a csak1nap.hu felelősséget nem vállal.

Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy egy termék akciós áron, kizárólag egy adott napon, előre meghatározott korlátozott számban áll rendelkezésre, így amennyiben a weboldalon a termék elfogyott abban az esetben a termékre további vásárlást nem fogad el a Szolgáltató, azaz a weboldal automatikusan visszautasítja a vásárlást!
 

3.4. Szállítás 

Ha a termék külső cég által megjelölt termék, akkor a szállítást minden esetben a terméket forgalomba helyező cég végzi. Ezért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.  

Ha agropiac.hu termékről van szó, akkor a szállítást minden esetben a Magyar Posta Logisztika végzi.

Ennek díjai:

EGYETEMES CSOMAGSZOLGÁLTATÁS MPL Postacsomag alapdíjak:

2 kg-ig 1 000 Ft

5 kg-ig 1 190 Ft

10 kg-ig 1 290 Ft

20 kg-ig 1 490 Ft

Utánvétel esetén +400 Ft

 

3.5 Elállás

 Az elállásról minden esetben a terméket forgalmazó cég nyújt tájékoztatást. Egyéb esetben kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén.

 

4. Az Üzemeltető és más harmadik személyek szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai

4.1 A Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által közzétett tartalom és a Szolgáltatás (ideértve többek közt valamennyi a Szolgáltatás keretén belül elérhető cikket, fotót, grafikát és egyéb anyagokat, a Szolgáltatás tördelését, arculatát, szerkesztési elvet, a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és az a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

Az agropiac.hu domain az Üzemeltető javára bejegyzett domain név. Ez a megjelölés - ideértve a hozzájuk a megtévesztésig hasonló neveket illetve kifejezéseket is - használata a Szolgáltatás nevére történő hivatkozás kivételével csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

4.2 A Szolgáltatáson belül elérhető termékek nevei, fotói, a termékeket forgalmazó áruházak nevei, logói szintén védettek lehetnek, és ezeket a Felhasználók csak az érintett cégek engedélyével használhatják fel.

5. Felelősség, Szavatosság, Jótállás

5.1 A Szolgáltatás keretén belül az Üzemeltető elérhetővé teszi az adott termékre vonatkozó rendelkezésére álló információt, az adott termék magyarországi forgalmazójával együtt. A termékek bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, a termék forgalmazója vagy gyártója által közölt adatokon alapul, melyre tekintettel annak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

5.2 A Szolgáltatás naponta egyetlen termék, termék csomag meghatározott számú eladására szolgál, amelynek üzemeltetése során az Üzemeltető az adott termék forgalmazójával vagy gyártójával együttműködve kiskereskedelmi tevékenységet is végez.

Az Üzemeltető az általa lefektetett minőségbiztosítási irányelveknek megfelelően törekszik arra, hogy partnerei között csak megbízható forgalmazók és gyártók szerepeljenek, azonban a Szolgáltatás jellegéből adódóan a partnerei által elérhetővé tett információkért és a partnerek magatartásáért - ideértve nem kizárólagosan az üzleti tisztesség követelményeinek való megfelelést, a Felhasználók partnerek általi kiszolgálásának módját, a partnerek által közölt adatok valódiságát, pontosságát, teljességét vagy naprakészségét, a Szolgáltatáson belül hozzáférhetővé tett termékek vagy szolgáltatások minőségét - semmilyen felelősséget nem vállal.

5.3 Üzemeltető kijelenti, és Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon megvásárolt eszközök és szolgáltatások rendeltetésszerű használatáért, valamint jogszavatosságáért, kizárólag és közvetlenül a termék, illetve szolgáltatás  azon gyártója, illetve forgalmazója vállalja a felelősséget, amely társaság, szolgáltató a terméket, illetve a szolgáltatást az agropiac.hu számára értékesítette.

5.4 Az adott termék, vagy szolgáltatás gyártója, illetve forgalmazója a jótállási és szavatossági idő alatt fellépő hibákat a termék, illetve szolgáltatás leírásában, jótállási, szavatossági vagy garancia levelében más egyéb ilyen iratában meghatározott módon, és határidőben késedelem nélkül a vonatkozó jogszabályok rendelkezési szerint orvosolja, az esetlegesen hibás eszközöket kicseréli. 

5.5 Felhasználó tudomásul veszi, hogy szavatossági, vagy jótállási igényét a termék, szolgáltatás gyártója, illetve forgalmazója felé közvetlenül köteles írásban vagy személyesen jelezni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy szolgáltató/Üzemeltető a hozzá beérkező panaszokat és bejelentéseket, kizárólag továbbítja az adott termék, illetve szolgáltatás gyártójának, illetve forgalmazójának.

Szolgáltató külön felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltató részére beküldött panasz, nem jelenti, és nem helyettesíti a termék gyártójával, illetve forgalmazójával szembeni igényérvényesítés jogszerű megindítását, és jogszabály szerinti hatályosulását!

Szolgáltató külön felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogy az adott termék, illetve szolgáltatás átvételekor figyelmesen nézze át a termékhez, szolgáltatósához tartozó kellékeket, kiegészítőket, termék leírásokat és iratokat, különös tekintettel a szavatossági, illetve jótállási, vagy garancia levelek meglétére, és azok tartalmára!

 

6. Hirdetések és a Szolgáltatás oldalairól elérhető más oldalak

6.1 A Szolgáltatás harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. Ezen felül az Üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. 

6.2 A Szolgáltatás oldalain megjelent hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget és az ott elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: EKT), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

 

7. A Szolgáltatásra mutató link elhelyezése

7.1. Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a Szolgáltatásra (vagy bármelyik elemére) mutató linket (a továbbiakban: Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg.

1. a Link kizárólag a Szolgáltatás tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges;

2. a Szolgáltatásra utaló linket a kódjában tartalmazó weboldal (Linkelő Weboldal) nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását;

3. a Linkelő Weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt az Üzemeltető és a Linkelő Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában az Üzemeltetőről;

4. a Linkelő Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

7.2. Amennyiben a Link nem szöveges környezetben került elhelyezésre

a) a Linkelő Weboldalnak a fentieken túlmenően tartalmaznia kell a Szolgáltatás logóját (Logó) ez ügyben kérjük keresse csak1nap@telefor.hu e-mailcímen;

b) a Linkelő Weboldal a Logónak sem a méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja.

Ezen szabályoktól eltérni csak az Üzemeltetővel kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak az Üzemeltetővel szerződő fél jogosult.

 

8. Egyéb rendelkezések

8.1 A Szabályzat elfogadásával létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződéseket az Üzemeltető nem iktatja. A Szerződés megkötéséhez a Felhasználónak a regisztráció során el kell fogadnia a Szabályzatot a Szolgáltatás regisztrációs lapjának kitöltésével és elküldésével.

8.2 Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

8.3 A jelen Szerződés határozatlan időre jön létre, és azt mind az Üzemeltető, mind a Felhasználó rendes felmondással, 30 napos határidővel felmondhatja. Az Üzemeltető ezen felül bármikor jogosult a Szerződést felmondani akár azonnali hatállyal is a Szolgáltatás visszaélésszerű használata, vagy a Szerződés ismételt vagy súlyos megszegése esetén.

Üzemeltető a felmondási határidő végével, vagy azonnali hatállyal történő felmondás esetén maradéktalanul törli Felhasználó minden adatát a rendszerből.

8.4 Az Üzemeltető és a Felhasználó között a jelen Szabályzat alapján létrejött Szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

1. a Szerződés felmondásával, ideértve azt is, ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését, vagy a Felhasználót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;

2. a Felhasználó halálával;

3. a Szolgáltatás megszűnésével.

8.5 Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki. 

8.6 A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és az Üzemeltető alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve - hatáskörtől függően - a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

9. Adatvédelem

A Felhasználó által regisztrációkor megadott adatokat Szabó László (Üzemeltető) bizalmasan kezeli. 

A Felhasználó tudomásul veszi, és ezúton felhatalmazza a Szabó László, hogy a rendelése teljesítése érdekében termék beszállító partnereinek átadja a rendeléshez kapcsolódó személyes adatait azzal, hogy a termék beszállító partnerek Szabó László által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

A Szolgáltató nem tekint bele a Felhasználó személyes adataiba, egészen addig, míg erre törvény, jogszabály nem kötelezi, vagy érdekeinek védelme meg nem kívánja.

Felelősség korlátozása

A Szolgáltatók feltételezik a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Ezért az Üzemeltető semminemű felelősséget nem vállalnak a portál használata során esetlegesen fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb váratlan technikai hibákért.

Felhasználó felelőssége

A rendszert nem rendeltetésszerűen igénybe vevő Felhasználók azonnali kizárásra kerülnek a szolgáltatásból.

 

2013. május 30.

Copyright © 2009 AgroPiac.hu - Minden jog fenntartva.